CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

18 Ngà 2020

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách, 

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 9: Những hợp đồng tháng 11 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.NOV0, GASLN.NOV0, HTOIL.NOV0); những hợp đồng tháng 10 (NATGAS.OCT0, GASLN.OCT0, HTOIL.OCT0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS.OCT0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 9, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN.OCT0, HTOIL.OCT0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 9.

Xin trân trọng, FIBO Group Ltd.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.