CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

19 Ngà 2020

CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 2: Những hợp đồng tháng 5 (CORN.MAY0, WHEAT.MAY0, SOY.MAY0), sẽ được đưa vào hoạt động; những hợp đồng tháng 3 (CORN.MAY0, WHEAT.MAY0, SOY.MAY0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng CORN.MAY0, WHEAT.MAY0, SOY.MAY0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 2

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.