CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

19 Ngà 2019

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 12: Những hợp đồng tháng 2 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.FEB0, GASLN.FEB0, HTOIL.FEB0); những hợp đồng tháng 12 (NATGAS. JAN0, GASLN. JAN0, HTOIL. JAN0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS.JAN0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 12, các lệnh mở theo hợp đồng JAN0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 12.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.