CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

22 Ngà 2021

CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 4: Những hợp đồng tháng 7 sẽ được đưa vào hoạt động (SLVR.JUL1, COPPER.JUL1); những hợp đồng tháng 5 (SLVR.MAY1, COPPER.MAY1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SLVR.MAY1, COPPER.MAY1 phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.