20 Ngà 2019

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 9: Hợp đồng tháng 3 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR. MAR0); hợp đồng tháng 7 (SUGAR. OCT9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR. OCT9cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 9.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.