11 Ngà 2020

CFD – Rollover USOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 12: hợp đồng tháng 2 (USOIL.FEB1) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 1 (USOIL. JAN1) sẽ chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (Close-only). Tất cả những lệnh mở theo hợp đồng tháng 1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.