CFD – Thay đổi phiên giao dịch

06 Ngà 2020

CFD – Thay đổi phiên giao dịch

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày mùng 8 tháng 3, Hoa Kỹ sẽ chuyển sang múi giờ mùa hè và tại Hoa Kỳ, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày mùng 29 tháng 3, từ ngày mùng 9 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, lịch giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Quý khách có thể xem sự thay đổi tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.