Phân tích

Các Dự báo

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
02:30 USD Tháng Mười Một Core CPI m/m 0.3% 0.2%
02:30 USD Tháng Mười Một CPI m/m 0.0% 0.0%
02:30 USD CPI y/y 3.1% 3.2%
07:01 USD Tháng Mười Một 30-y Bond Auction 4.77|2.2
08:00 EUR Tháng Mười Một German WPI m/m -0.1% -0.7%
08:00 GBP Tháng Mười Một Claimant Count Change 20.3K 17.8K
08:00 GBP Tháng Mười Một Average Earnings Index 3m/y 7.6% 7.9%
08:00 GBP Tháng Mười Một Unemployment Rate 4.2% 4.2%
08:00 USD Tháng Mười Một Federal Budget Balance -290.5B -66.6B
10:45 NZD QIII Current Account -12.25B -4.21B
11:00 EUR Tháng Mười Một ZEW Economic Sentiment 11.2 13.8
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
11:00 EUR Tháng Mười Hai German ZEW Economic Sentiment 8.1 9.8
12:00 USD Tháng Mười Một NFIB Small Business Index 90.7 90.7
12:00 GBP Tháng Mười Một NIESR GDP Estimate 0.1%
12:00 NZD Tháng Mười Một FPI m/m -0.9%
12:50 JPY Tháng Mười Một Tankan Manufacturing Index 10 9
12:50 JPY Tháng Mười Một Tankan Non-Manufacturing Index 27 27
13:30 AUD Tháng Mười Một NAB Business Confidence -2
02:30 USD Tháng Mười Một Core PPI m/m 0.2% 0.0%
02:30 USD Tháng Mười Một PPI m/m 0.1% -0.5%
03:30 GBP Tháng Mười Một CB Leading Index m/m -0.4%
04:30 USD Tháng Mười Một Crude Oil Inventories -4.6M