AUD/CAD

0.8954

-0.01%

Cao: 0.896

Thấp: 0.8952

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.35 -0.6 0.8 1.4

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 12.22210000
CAD/JPY 108.52 -0.17%
AUD/SEK 6.82910000
AUD/JPY 97.20 -0.18%
CAD/CHF 0.6435 -0.16%
AUD/CHF 0.5761 -0.1%
AUD/USD 0.6608 -0.14%

FAQ