AUD/JPY

97.33

-0.05%

Cao: 97.46

Thấp: 97.27

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.65 0.81 0.8 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SEK 6.82910000
AUD/DKK 4.49390000
AUD/CAD 0.8953 -0.02%

FAQ