CAD/CHF

0.6475

0%

Cao: 0.6475

Thấp: 0.6475

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/MXN 14.43230000
AUD/CAD 0.8934 0%
CAD/JPY 106.67 0%

FAQ