CAD/JPY

108.63

-0.06%

Cao: 108.79

Thấp: 108.54

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.7 0.91 1 1

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/CAD 0.8958 0.03%
CAD/CHF 0.6436 -0.14%
USD/CAD 1.3549 0.11%
CAD/MXN 14.43230000

FAQ