CAD/MXN

14.4323

Cao: 14.4323

Thấp: 14.4323

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CAD 1.3588 0%
CAD/CHF 0.6473 -0.03%
EUR/CAD 1.4630 0.07%
CAD/JPY 107.13 0.43%

FAQ