EUR/CAD

1.4597

-0.16%

Cao: 1.4641

Thấp: 1.4564

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.01 -0.83 0.9 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CZK 24.404 0.02%
EUR/PLN 4.67990000
CAD/MXN 14.43230000

FAQ