EUR/CZK

24.404

0.02%

Cao: 24.405

Thấp: 24.387

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
1.3 -3.1 0.6 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/AUD 1.6389 0.13%
EUR/PLN 4.67990000
EUR/USD 1.0835 0%
EUR/CAD 1.4676 0.09%

FAQ