EUR/JPY

159.5

0.03%

Cao: 159.64

Thấp: 159.36

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.2 0.8 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.9458 0.08%
EUR/USD 1.0836 0.01%
EUR/SEK 11.3028 0.13%
SGD/JPY 100.60700000
EUR/NOK 11.7523 0.03%
EUR/RUB 86.94400000

FAQ