EUR/NOK

11.6066

0%

Cao: 11.6066

Thấp: 11.6066

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-4.9 -6.9 1.3 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SEK 11.2934 0%
EUR/RUB 86.94400000
NOK/SEK 0.97015 0%
EUR/ZAR 20.2649 0%
EUR/JPY 159.76 0%

FAQ