EUR/NZD

1.7562

-0.1%

Cao: 1.7617

Thấp: 1.754

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.3 -1.6 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/GBP 0.8567 -0.1%
EUR/SGD 1.4455 0.12%
EUR/HUF 405.33000000
EUR/ZAR 20.5300 0.67%

FAQ