EUR/PLN

4.6799

Cao: 4.6799

Thấp: 4.6799

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/AUD 1.6358 0%
EUR/HUF 405.33000000
EUR/CAD 1.4620 0%
EUR/GBP 0.8576 0%
EUR/CZK 24.399 0%

FAQ