EUR/SEK

11.2817

0.18%

Cao: 11.2864

Thấp: 11.2619

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-4.5 -4.1 0.7 0.9

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/NOK 11.7435 0.05%
EUR/JPY 156.67 0.42%
EUR/ZAR 20.4636 0.34%

FAQ