GBP/CHF

1.1052

0.32%

Cao: 1.1052

Thấp: 1.0996

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.4 0.7 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NOK 12.01460000
GBP/CAD 1.7047 -0.37%
GBP/DKK 8.52840000
GBP/AUD 1.9074 0.01%
GBP/JPY 181.89 0.3%

FAQ