GBP/JPY

181.91

0%

Cao: 181.91

Thấp: 181.91

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-3.19 1.36 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.52840000
GBP/CAD 1.7048 0%
GBP/CHF 1.1041 0%
GBP/AUD 1.9073 0%

FAQ