GBP/NOK

12.0146

Cao: 12.0146

Thấp: 12.0146

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CHF 1.1046 0%
GBP/CAD 1.7148 0%
GBP/NZD 2.0455 0%
GBP/AUD 1.9036 0%
GBP/DKK 8.52840000

FAQ