GBP/NZD

2.0489

0%

Cao: 2.0556

Thấp: 2.0468

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.67 -0.9 1.5 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SGD 1.64810000
GBP/NOK 12.01460000
GBP/SEK 13.1747 0.35%
GBP/USD 1.2562 0.12%

FAQ