GBP/SGD

1.6481

Cao: 1.6481

Thấp: 1.6481

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/NZD 2.0493 0.08%
GBP/USD 1.2635 0.06%
GBP/SEK 13.1741 0.2%

FAQ