GBP/USD

1.2558

0.09%

Cao: 1.2587

Thấp: 1.2535

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.32 -0.28 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SGD 1.64810000
GBP/SEK 13.1729 0.34%
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/NZD 2.0480 -0.04%

FAQ