NZD/CHF

0.5374

-0.17%

Cao: 0.5386

Thấp: 0.537

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.69 0.38 0.7 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/USD 0.6109 -0.15%
NZD/CAD 0.8307 -0.06%
NZD/SGD 0.8202 -0.05%

FAQ