NZD/USD

0.6118

0%

Cao: 0.6118

Thấp: 0.6118

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.15 -0.17 0.9 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.8312 0%
NZD/CHF 0.5383 0%

FAQ