SGD/JPY

100.607

Cao: 100.607

Thấp: 100.607

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SGD 1.4455 0.12%
USD/SGD 1.3430 0.11%
EUR/JPY 156.74 0.46%
AUD/SGD 0.88481000

FAQ