USD/CZK

22.667

0.04%

Cao: 22.676

Thấp: 22.451

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
2.4 -4.2 0.7 4.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HUF 353.31 -0.01%
USD/JPY 145.50 0.37%
USD/HKD 7.78350000
USD/RUB 63.87500000

FAQ