USD/HUF

353.89

0.09%

Cao: 354.99

Thấp: 353.06

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.7 -0.7 0.6 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CZK 22.675 0.76%
USD/JPY 144.91 0.56%
USD/HKD 7.78350000
USD/CAD 1.3590 -0.06%

FAQ