USD/SEK

10.4181

-0.06%

Cao: 10.4283

Thấp: 10.4099

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-8.8 0.3 0.6 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/MXN 19.75800000
USD/SGD 1.3376 0.07%
USD/CHF 0.8723 0.05%
USD/PLN 4.41960000

FAQ