USD/SGD

1.3415

0%

Cao: 1.3415

Thấp: 1.3415

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.1 -0.4 0.8 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.8800 0%
USD/SEK 10.4571 0%
USD/DKK 6.9257 0%
USD/PLN 4.41960000
SGD/JPY 100.60700000
USD/NOK 10.9035 0%

FAQ