Giá và khóa học Alcoa Inc. (AA) hôm nay

Alcoa Inc.

Alcoa Inc.

42.72

Cao: 42.72

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.3M 15.5M 15.5M

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Agilent Technologies 149.30000000
Amazon.Com Inc 87.86000000
Alibaba Group Holding Ltd 86.79000000
Yahoo! Inc 19.63000000
Aac Holdings Inc 10.07000000

FAQ

    Thuật ngữ