Giá và khóa học Almaden Minerals (AAU) hôm nay

Almaden Minerals

Almaden Minerals

0.24

Cao: 0.24

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 14 tháng 12 năm 2023
02:30 CAD calender forex Tháng Mười Manufacturing Sales m/m 0.3% 0.4%
Ngày 15 tháng 12 năm 2023
02:15 CAD calender forex Tháng Mười Một Housing Starts 265K 275K
02:30 CAD calender forex Tháng Mười Một Foreign Securities Purchases -15.09B
02:30 CAD calender forex Tháng Mười Một Wholesale Sales m/m 0.5% 0.4%
06:25 CAD calender forex BOC Gov Macklem Speaks

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Advance Auto Parts Inc 140.16000000
Avalanche Biotechnologies Inc 11.06000000
Atlas Air Worldwide Holdings 100.05000000
All Country Asia Ex Jpn Idx MSCI Ishares 64.94000000
Taser International 174.54000000
Alliance Capital Management L.P. 37.68000000

FAQ

    Thuật ngữ