Giá và khóa học Barrick Gold Corp (ABX) hôm nay

Barrick Gold Corp

Barrick Gold Corp

0

Cao: 0

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 29 tháng 11 năm 2023
Ngày EUR calender forex Tháng Mười German Prelim CPI m/m -0.4% -0.1% 0.0%
Ngày 30 tháng 11 năm 2023
Ngày All calender forex OPEC-JMMC Meetings
Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.3M 15.5M 15.5M
Ngày 03 tháng 12 năm 2023
10:45 NZD calender forex Tháng Mười Một Overseas Trade Index q/q -2.1% 0.4%
12:50 JPY calender forex Tháng Mười Một Monetary Base y/y 8.9% 9.0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Abiomed 381.00000000
Abbott Laboratories 106.91000000
Associated Capital Group Inc 40.61000000
Acadia Pharmaceuticals Inc 15.39000000
Atlantic Capital Cm 32.34000000
American Campus Communities Inc 65.42000000
Acco Brands Corp 5.46000000

FAQ

    Thuật ngữ