Giá và khóa học ACWI Ex-US Index MSCI Ishares (ACWX) hôm nay

ACWI Ex-US Index MSCI Ishares

ACWI Ex-US Index MSCI Ishares

45.35

Cao: 45.35

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.3M 15.5M 15.5M

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Aerocentury Corp 2.45000000
Adaptimmune Ltd 1.30000000
Agree Realty Corp 70.66000000
Advanced Emissions Solutions Inc 2.29000000

FAQ

    Thuật ngữ

Tỷ Giá Chéo

Cross rate

Luật Bầu Trời Xanh

Blue-sky Laws 

Số dư Thanh toán

Balance of Payments