Giá và khóa học Aegon N.V. (AEB) hôm nay

Aegon N.V.

Aegon N.V.

25.01

Cao: 25.01

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 07 tháng 12 năm 2023
Ngày EUR calender forex Tháng Mười Hai Eurogroup Meetings
Ngày 08 tháng 12 năm 2023
Ngày EUR calender forex Italian Bank Holiday
Ngày EUR calender forex Tháng Mười Một ECOFIN Meetings

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Aegon N.V. 25.52000000
Aegon N.V. 4.84000000
Aegoin Corp 29.99000000
Aegon N.V. 25.67000000

FAQ

    Thuật ngữ