Giá và khóa học First Majestic Silver (AG) hôm nay

First Majestic Silver

First Majestic Silver

8.48

Cao: 8.48

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
DB Agriculture Dble Short ETN Powershares 31.82000000
Agco Corp 128.15000000
Alpine Global Dynamic Dividend Fund 9.50000000
Agenus Inc 2.44000000
DB Agriculture Long ETN Powershares 9.00000000

FAQ

    Thuật ngữ

Nhảy hồ bơi

Pool-hopping

Luật Bầu Trời Xanh

Blue-sky Laws 

Phân tích cơ bản

Fundamental analysis