Giá và khóa học Agrofresh Solutions Inc (AGFS) hôm nay

Agrofresh Solutions Inc

Agrofresh Solutions Inc

2.95

Cao: 2.95

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Aggregate Bond Ishares 99.69000000
IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF 19.62500000
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. 19.88000000
Wisdomtree Trust Wisdomtree Bar 43.91000000
Authentidate Holding 0.00010000

FAQ

    Thuật ngữ