Giá và khóa học Wisdomtree Trust Wisdomtree Bar (AGGY) hôm nay

Wisdomtree Trust Wisdomtree Bar

Wisdomtree Trust Wisdomtree Bar

43.91

Cao: 43.91

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Authentidate Holding 0.00010000
Alamos Gold Inc 9.92000000
Agios Pharmaceuticals Inc 31.02000000
Aeglea Biothera Cm 0.38510000
Federal Agricultural Mortgage Corp 117.31000000

FAQ