Giá và khóa học Wells-Gardner Electronics Corp (AGNU) hôm nay

Wells-Gardner Electronics Corp

Wells-Gardner Electronics Corp

0.0129

Cao: 0.0129

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 07 tháng 12 năm 2023
Ngày EUR calender forex Tháng Mười Hai Eurogroup Meetings
Ngày 08 tháng 12 năm 2023
Ngày EUR calender forex Italian Bank Holiday
Ngày EUR calender forex Tháng Mười Một ECOFIN Meetings
Ngày 09 tháng 12 năm 2023
02:30 CNY calender forex Tháng Mười Một CPI y/y -0.2% -0.2%
02:30 CNY calender forex Tháng Mười Một PPI y/y -2.8% -2.6%
Ngày 10 tháng 12 năm 2023
12:50 JPY calender forex Tháng Mười Một BSI Manufacturing Index 5.6 5.4
12:50 JPY calender forex Tháng Mười Một M2 Money Stock y/y 2.5% 2.4%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Allergan Plc 193.02000000
Assured Guaranty Ltd 61.17000000
Ultra Silver Proshares 32.13000000
Avangrid Inc 43.53000000
Adecoagro S.A. 7.19000000
Agile Therapeutics Inc 0.19200000

FAQ