Giá và khóa học Avangrid Inc (AGR) hôm nay

Avangrid Inc

Avangrid Inc

43.53

Cao: 43.53

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Adecoagro S.A. 7.19000000
Agile Therapeutics Inc 0.19200000
Applied Genetic Technologies Co 0.39360000
Argan Inc 35.48000000
Agilysys Inc 61.80000000

FAQ

    Thuật ngữ

Mức Ký Quỹ

Margin level

Nhảy hồ bơi

Pool-hopping

Ngoc

ZigZag