Giá và khóa học Arthur J. Gallagher & Co (AJG) hôm nay

Arthur J. Gallagher & Co

Arthur J. Gallagher & Co

193.11

Cao: 193.11

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Sự kiện trong tuần

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Ngày USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.3M 15.5M 15.5M

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Apartment Investment and Management 8.04000000
Gencorp Inc 54.81000000
Great Ajax Corp 7.56000000
Achaogen Inc 0.11000000
Akebia Therapeutics Inc 0.45340000

FAQ

    Thuật ngữ

Biến động

Volatility 

Sự khác biệt

Divergence 

Ngoc

ZigZag