Giá và khóa học Align Technology (ALGN) hôm nay

Align Technology

Align Technology

195.81

Cao: 195.81

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Allegiant Travel Company 71.58000000
Alimera Sciences 2.40130000
Alj Regional Hold Cm 1.90000000
Alkermes Plc 25.62000000

FAQ

    Thuật ngữ

Tầng Dưới Cùng

Bottom floor

Usd

Dollar

Ngoc

ZigZag