Giá và khóa học Alj Regional Hold Cm (ALJJ) hôm nay

Alj Regional Hold Cm

Alj Regional Hold Cm

1.9

Cao: 1.9

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Align Technology 195.81000000
Alkermes Plc 25.62000000
Allot Communications Ltd 3.04000000

FAQ

    Thuật ngữ

Mức Ký Quỹ

Margin level

Đạo luật chứng khoán Năm 1933

Securities Act of 1933 

Ngoc

ZigZag