Giá và khóa học Tesla Motors (TSLA) hôm nay

Tesla Motors

Tesla Motors

150.23

Cao: 150.23

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
American Airlines Group Inc 12.81000000
Boeing Company 184.70000000
Atlantic American Corp 2.59000000
Aaron's Inc 11.90000000
Applied Optoelectronics Inc 2.15000000
Aaon Inc 76.34000000

FAQ

    Thuật ngữ

Lãi Suất Cơ Bản

Base interest rates

Thâm Hụt Ngân Sách

Budget Deficit

Chỉ Số Ichimoku

Ichimoku Indicator