Máy tính Hợp đồng chênh lệch CFD

Máy tính Hợp đồng Chênh lệch CFD

Số thứ tự lệnh Ký quỹ ban đầu Mức chênh lệch giá Spreadswert Positionswert Tỷ lệ đòn bẩy
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 205,490 USD 82
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 124,725 USD 50
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 95,875 USD 64
USOIL 1 500 USD 0,06 USD 60,00 USD 73,350 USD 49
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 26,940 USD 27
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 90,149 USD 60
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 112,022 USD 75
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 24,200 USD 48
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 30,888 USD 44
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 65,488 USD 65
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 28,918 USD 72
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 228,388 USD 91
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 316,790 USD 106
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 181,060 USD 91
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 164,150 USD 109
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 411,625 EUR 103
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 44,315 EUR 63
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 75,160 GBP 75
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 103,525 USD 129